Creëdu staat voor onderwijs en ontwikkeling:

creëren en educatie.

Deze woorden geven aan hoe Creëdu graag te werk gaat: met een creatieve en analytische blik, gericht op het creëren van nieuwe mogelijkheden voor onderwijs. Op deze site leest u hoe Creëdu hier vorm aan geeft. Neem ook eens contact op om persoonlijk door te spreken wat Creëdu voor u kan betekenen!


 

Het belang

Ontwikkeling is belangrijk. Wanneer dit niet plaatsvindt, staat een mens –en uiteindelijk ook de betrokken organisatie– stil. Het is daarom nodig dat het proces van leren en ontwikkelen in gang wordt gezet of gehouden. Creëdu ondersteunt onderwijsorganisaties hierbij.

 

Het doel

Het belangrijkste streven bij het werk van Creëdu is om aan het proces van leren en ontwikkelen een waardevolle bijdrage te leveren. Ook voor u of uw organisatie. Door het bieden van ondersteuning, het uitvoeren van analyses en vormgeven van nieuwe mogelijkheden.